2021/2022 Concert Season

 

Hebrew Text

אולם צוקר, היכל התרבות 2/11, 20:30

תגליות קונצרט 1

תגליות קונצרט 1

מוזיאון תל אביב 11/12, 20:30

מרכז למוזיקה משכנות שאננים, ירושלים 12/12 20:00

תגליות קונצרט 2

זוכי התחרות הבינלאומית למוסיקה יהודית וקנדית של קרן עזריאלי

תגליות קונצרט 2

מוזיאון תל אביב 08/01, 20:30

תגליות קונצרט 3

תגליות קונצרט 3

מוזיאון תל אביב 19/02, 20:30

תגליות קונצרט 4

תגליות קונצרט 4

מוזיאון תל אביב 26/03, 20:30

תגליות קונצרט 5

תגליות קונצרט 5

מוזיאון תל אביב 21/05, 20:30

תגליות קונצרט 6

תגליות קונצרט 6
כרטיסים

תאריך יפורסם בהמשך

קונצרט מיוחד: אופרות צ'פלין

קונצרט מיוחד: אופרות צ'פלין

Tickets
Discoveries concert 1

Discoveries concert 1

Zucker Hall, Charles Bronfman Auditorium 02/11 8:30 PM

Discoveries concert 2

Discoveries concert 2

Jerusalem 12/12 8:00 PM

Tel Aviv Art Museum 11/12 8:30 PM

Discoveries concert 3

Discoveries concert 3

Tel Aviv Art Museum 08/01 8:30 PM

Discoveries concert 4

Discoveries concert 4

Tel Aviv Art Museum 19/02 8:30 PM

Discoveries concert 5

Discoveries concert 5

Tel Aviv Art Museum 26/03 8:30 PM

Discoveries concert 6

Discoveries concert 6

Tel Aviv Art Museum 21/05 8:30 PM

Special concert: Chaplin Operas

Special concert: Chaplin Operas

Date to be announced during the season

Tickets