קונצרטים 2020-2021

הילולה גדולה: דאי פוג'יקורה, אסנת נצר, מרדכי סתר, אולגה נויווירת

24/04 קונצרט חי באולם התיבה

שביעייה בפרק אחד, יוסי פלס

04/03 בשידור מאולם התיבה

שביעיה בשני פרקים, לזכרו של מריו דוידובסקי, מנחם צור

27/02 בשידור מאולם התיבה

יָמָּה אודי פרלמן

13/02 בשידור מאולם התיבה

סולו גיטרה עם נדב לב

25/03 קונצרט חי באולם התיבה

תגליות קונצרט 3

06/03 מוזיאון תל אביב, אולם אסיא בשעה
20:00

תגליות קונצרט 5

15/07 בשעה 20:30, מוזיאון ת"א, אולם רקאנטי

תגליות קונצרט 4

10/06 בשעה 20:30, מוזיאון ת"א, אולם אסיא

תגליות קונצרט 2

16/01 בשעה 20:00 , שידור חי

תגליות קונצרט 1

 05/12 בשעה 20:00, שידור חי